Dự đoán sẽ bùng nổ xu hướng chăm sóc sức khỏe bằng thực phẩm
“Sức khỏe tuy chưa phải là tất cả,nhưng nếu không có sức khỏe, mọi thứ còn lại đều mất hết ý nghĩa”(Health is not everything, but without health, everything is nothing)Theo Erin Miles – Cựu Chủ tịch Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO)Theo dự đoán của cá nhân, trong thời gian sắp tới (tối...
Đọc tiếp